پیشگیری از آلزایمر با تغذیه مناسب

جهت پیشگیری از آلزایمر، داشتن تغذیه خوب و خوردن غذاهای سالم به کاهش خطر زوال عقل و بیماری آلزایمر در سالمندی کمک می کند. 7 ماده غذایی که از آلزایمر و زوال عقل پیشگیری می نماید عبارتند از ؛ سبزی های برگدار، بری ها، مغزها، امگا3 ها، سبزیجات خانواده کلم، ادویه ها و دانه ها که می توانند با افت حافظه مقابله و به سالم ماندن شما در سالمندی کمک کنند. هر یک از این مواد غذایی دارای خواصی هستند که می تواند در بهبود حافظه موثر باشد. بیماری آلزایمریا زوال عقل ناشی از ترکیب عوامل ژنتیکی، محیطی و سبک زندگی از جمله رژیم غذایی است.

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
هرگونه مشکل یا پرسشی در خصوص مطلب فوق دارید مطرح کنید