روش های درمانی اختلال حافظه و تمرکز

پیشگیری ، تشخیص و درمان زوال عقلی
دکتر مهدی شفیعی ثابت ، متخصص مغز واعصاب وستون فقرات ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
هرگونه مشکل یا پرسشی در خصوص مطلب فوق دارید مطرح کنید