اورژانس های مغز و اعصاب – دکتر مهدی شفیعی ثابت

اورژانس های مغز و اعصاب
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص مغز واعصاب و ستون فقرات ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
هرگونه مشکل یا پرسشی در خصوص مطلب فوق دارید مطرح کنید