افزایش عملکرد فردی و اجتماعی – دکتر مهدی شفیعی ثابت

بهره وری مغز – افزایش عملکرد فردی و اجتماعی
دکتر مهدی شفیعی ثابت
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
هرگونه مشکل یا پرسشی در خصوص مطلب فوق دارید مطرح کنید