اختلال حواس – دکتر مهدی شفیعی ثابت

موضوع : اختلال حواس دکتر مهدی شفیعی ثابت – متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

برنامه عصر خانواده – شبکه دو سیما – 2 مرداد 1400

نظر شما درباره این مطلب چیست؟
هرگونه مشکل یا پرسشی در خصوص مطلب فوق دارید مطرح کنید