چکیده مطلب:

تجمعات اعتراضی ، پایدار و گسترده نیست

دولت‌های مختلف آمدند و جرات و جسارت را نداشتند که این کار را انجام دهند. در دوره احمدی‌نژاد یک سال این اتفاق در بخش انرژی رخ داد و دیگر ادامه پیدا نکرد. در آن یک سال اقدامات اساسی، مفید، موثر و مورد رضایت عامه مردم و مورد ارزیابی مثبت صندوق بین‌المللی پول بود.

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.