چکیده مطلب:

متن آهنگ امید جهان هله دان دان

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون مالِ آبودانه یه دانه

یار مو مهربون مالِ آبودانه یه دانه

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

دگر عهد و وفا با کس نبندوم یه دانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

♫♫♫

هوار هوار یا هوا یاروم میایه

هوار هوار یا هوار دلداروم میایه

این دل اسیره ز دوریت بیماره

دل حسرت کشوم دیگه طاقت نداره

یاروم میایه حالا دل داروم میایه

یاروم میایه حالا دل داروم میایه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

دگر عهد و وفا با کس نبندوم یه دانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

♫♫♫

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

دان دان هله دان دان هله

دان دان هله دان دان هله

آهنگ هله دان دان امید جهان

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.