چکیده مطلب:

تایتان، قمر عجیب زحل، به زمین شباهت دارد

سطح تایتان، قمر زحل، کمی به زمین شباهت دارد و پژوهشی جدید دلیل این شباهت را توصیف کرده است.

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.