چکیده مطلب:

ایران نوشت:چند روز قبل دو زن که در حال عبور از میدانی در پردیس بودند، با صحنه عجیبی مواجه شدند. یکی از خودروهای در حال حرکت ناگهان در جلویش باز شد و زن جوانی خود را از آن به بیرون پرتاب کرد.

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.