چکیده مطلب:

فارس از انتقاد معاون پارلمانی رئیس جمهور برای تحریف تاریخ ، به نفع بنیانگذار سلطنت پهلوی انتقاد کرد.

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.