چکیده مطلب:

متن آهنگ محسن لرستانی دختر شر

♪○ شنی گفتم نرو لای پنجره ول کو دلم ای دختر شره ♪♪

♪○ شری دادی دستم تو بیخدا آبرومه بردی لای همساده ها ♪♪

♪○ خوب میدانم یه روز تو ای کوچه سرم بـالای ای دختره میره ♪♪

♪○ مرافه ایقده کردم براش همه تنم همه خط خطیه ♪♪

♪○ مه خم شیتم بدتر شیتم نکه ونو ای شهره دی خارم نکنه ♪♪

♪○ دله اوه دری وپید خنی بدبخت خود گول دای دی تا شنی ♪♪

♪○ گیشت محل و دسم شاکیه بس که ای دله منال بازیه ♪♪

♪○ بس که دی اسمی ناری ولام نی لت لتت بکم وژیر پام ♪♪

♪○ شنی دلم برات حرف بزنه شنی سرمه تو دیوار بزنم ♪♪

♪○ شنی بگم ننه ای دختره منه تا پای چوبه دار مووره ♪♪

♪○ همه کوچه همه دشمن من سایه منه با تیر میزنن ♪♪

♪○ باوا و برارش چن وقتیه میخوان تیکه تیکم بکنن ♪♪

♪○ مه خم شیتم بدتر شیتم نکه ونو ای شهره دی خارم نکنه ♪♪

♪○ دله اوه دری وپید خنی بدبخت خود گول دای دی تا شنی ♪♪

♪○ گیشت محل و دسم شاکیه بس که ای دله منال بازیه ♪♪

♪○ بس که دی اسمی ناری ولام نی لت لتت بکم وژیر پام ♪♪

آهنگ دختر شر محسن لرستانی

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.