چکیده مطلب:

تکست محسن اسفندیاری گنج دس نهایه

♪♪..ار وابو من کمرم پنج تیر روسی باده تا مبوسم لویلت نیگم ملوسی باده…

♪♪..تا مبوسم لویلت نیگم ملوسی باده هی باده باده باده شالا مبارک باده…

♪♪..هی باده باده باده شالا مبارک باده و شالا مبارک باده…

♪♪..ار وابو من کمرم پنج تیر روسی باده ار وابو من کمرم پنج تیر روسی باده…

♪♪..تا نبینم هیکلت شو نی برم خو باده تا نبینم هیکلت شو نی برم خو باده…

♪♪..گل کخدا زاد گنج دس نهاده گل کخدا زاده زلفلش تو داده…

♪♪..های باده باده باده شالا مبارک باده های باده باده باده شالا مبارک باده…

آهنگ گنج دس نهایه محسن اسفندیاری

ورود به ادامه مطلب

این یک مطلب پروموشن است. اگر قصد دارید ادامه این مطلب را مطالعه نمایید، لطفا روی کلید بالا کلیک کرده و وارد منبع اصلی شوید.