پرک Demo Expert در بازی Call of Duty: Mobile – کالاف دیوتی موبایل باعث می شود قدرت تخریب و قدرت کشتن دشمنان با نارنجک ها، 25 درصد افزایش یابد