اوپراتور Shadow Blade در بازی Call of Duty: Mobile – کالاف دیوتی موبایل یک شمشیر سامورایی است که در ابتدای استفاده و فعال کردنش، یک اسموک نسبتا بزرگ در محدوده خودتان ایجاد می کند و می توانید دشمن های نزدیک خود را بطور هایلایت شده مشاهده کنید.
با فعال کردن این اوپراتور، سرعت دویدن و چرخیدن و پرش شما و همچنین میزان جان شما هم زیادتر خواهد شد و می توانید با شمشیری که دارید، در فاصله نزدیک برای کشتن دشمن اقدام کنید!