اوپراتور H.I.V.E. در بازی Call of Duty: Mobile – کالاف دیوتی موبایل یک اسلحه مرگبار است که دو عدد مین میتواند پرتاب کند. این مین ها، نانودرون هایی هستند که اگر دشمن از روی آن رد شود، این درون ها به سرعت دشمن را خواهند کشت!
بطور معمول هر مین می تواند 2 تا 3 دشمن را با نانودرون های خود بکشد