اوپراتور Gravity Vortex Gun در بازی Call of Duty: Mobile – کالاف دیوتی موبایل یک اسلحه است که به شما اجازه شلیک 2 گلوله پرتال مانند با جاذبه بسیار قوی را می دهد. این گلوله ها می توانند دشمن را در فاصله 4 متری به سمت خود کشیده و دشمن با ورود به این پرتال خواهد مرد!
هر گلوله امکان کشتن 3 دشمن را دارد